الان توی ماه رمضان مامانم روزه میگیره ولی من خیلی لاغرم یه

بار توی عمرم روزه گرفتم دیگه داشتم میمردم جدی میگما

شوخی نمیکنم....چشمک

از اون موقع دیگه روزه نمیگیرم.خوب نمیتونم چیکار کنم.برای من

که نمیتونم که واجب نیست.خنثی

من در هفته دو روز کلاس نجوم دارم که هر روزی 2 جلسس و

یه استراحت بینشون هست.

حالا اگه من توی این زمان چیزی نخورم از گشنگی میمیرم.به

مامانم میگم حالا که ماه رمضون شده من چیکار کنم؟؟؟؟

بیرون نه میشه اب بخورم نه میشه خوراکی بخورم....حالا من

چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟ ناراحت

بازم مثل همیشه نظر یادت نرهچشمک