سلااممممممم خوبین؟؟؟؟؟؟بای بای

امروز داشتم تلتکست میخوندم به دو تا جمله ی خیییلییییی قشنگ برخوردم :فرشته

1.مهم نیست دیگران در موردتون چی فکر میکنن.مهم اینه که  انقدر مهمید که دیگران در موردتون فکر میکنن.مژه

2.فریب دیگران را به دل نگیر اینان ساکن زمینی هستند که هر روز خودش را دور میزند.چشم

قشنگ بودن؟؟؟نظرتون چیه؟؟؟ نیشخند