سلااامممم!!!بای بای

یه چیز باحاللللللللل فهمیدم تازگیاااانیشخند

من قبلنا که هنوز تو دل مامانم بودم..چون که خواهرم دختر بوده

بابام میخواسته من پسر بشم...مژه

ااا فکر کنید اگه الان من پسر بودم چه شکلی میشدم؟؟؟؟!!!

چه جالبه کاش میتونستم بفهممسوال

حالا کلا بگذریم

بابام که میخواسته من پسر باشم تا چندین وقتم اسمم

(اینگلیسی مینویسم بتونید درست بخونید:mash hoson agha)

بودهقهقههقهقهه

چه اسمیییی مش حوسون اقانیشخند

خیییلییی خنده داره نه؟؟؟!!!!مژه

واای کاش الان من میدونستم که اگه پسر بودم چیجوری بودم از

هر نظر نه؟؟؟!!!!!خیال باطل

نظرتون در مورد اسمم چیه؟ خنده