ســـــــــلام.

چطورین؟؟؟

خوبین؟؟؟

خوش میگذره میاین تو وبلاگم بی سر و صدا و بدون نظرم فرار

میکنین؟؟؟قهر

من دیروز یه چیز خییییییییییلیییییییییی باحال و جالب رو که تا

حالا نمیدونستم کشف کردممممممممممم.یول

هورااااااااادلقک

من کاشف شدممممممممم

نه مرسی احتیاجی به تشویق نیستتتتتتتتمژه

نه من به کسی امضا نمیدمممممممژه

نیشخندمترو هم بــــــــــــــــوق داره!!!!!!!!!!!!!!!!!نیشخند

شما اینو میدونستین؟سوال

این یه سوال شده بود برای من که مترو هم بــــــــــــــوق داره یا نه ؟؟؟ابرو

ولی دیروز که سوار مترو بودم بوق زد.......مترو هم بوق داره.زبانعینک

برای کاشف دیوونه ای که الان توی دیوونه خونه(وبلاگمو

میگم)است نظرررررنمیذارین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گریهگریه