دیروز که کلاس داشتم.گفتم الان میرم همه ی بچه ها روزن من

نمیتونم اب بخورم سر کلاس.ناراحت

بعد که رفتم توی کلاس هیشکی روزه نبودخنده

خوب روزه گرفتن سخته دیگه البته برای من خیییییلیییی سخته

چون همین الان که ساعت 11 هه از ساعت 9 صبح که بیدار

شدم میدونین چن بار گشنم شده و رفتم سر یخچال؟نیشخند

حالا میخواین من بتونم روزه بگیرم؟ متفکر

ن.ظ.ر...ی.ا.د.ت...ن.ر.هابله