انقدر بدم میاد جدیدا مد شده هر کی که توی اتوبوس یا مترو

نشسته باشه بعدش که میخواد پیاده شه یکی رو صدا میکنه

میگه بیا اینجا بشین.عصبانی

خوب شاید یه نفر دیگه بیشتر از اون دلش بخواد بشینه.شاید

یکی دیگه یه مشکلی داره نمیتونه زیاد وایسته.

همیشه هماینجور وقتا پیر ترین فرد رو انتخاب میکنن

و من همش باید وایستــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعصبانیگریه

دیروز انقــــــــــــــــــــــــــددددرررررر خسته شدم اخه همش

وایستاده بودم البته همه ی همش نه هاااا یه مدت طولانیشو .

از خونمون تا کلاسم یک ساعت و نیم راهه.

من فکر کنم از این زمان یک ساعتشو وایستاده بودم نیم

ساعتشو نشسته.

تازه این نصف راهه یه بار میرم یه بار بر میگردم که کلا میشه 3

ساعت.

البته بعضیا لطف دارن میبینن کوچولوام و یه ذره جابهجا میشن

که منم جا شم بشینم.قلب

ولی من ازین نصفه نیمه نشستن بدم میاد.سبز

تو مترو اومدم بشینم یه خانومه از اونور دویید که بشینه بعد که

اون زودتر نشست منم رسیده بودم به صندلی میگه بیا جا

میشی 1 میلیمتر رفت اونور که من جا بشم و بشینم.گریهکلافهمنتظر

حالا هی منو هل میداد اونطرفتر که خودش راحت بشینه یعنی

از اون زمانی هم که نشسته بودم همش عذاب بود. خمیازهبازنده