اول مطلب قبلی رو بخونید بععد این مطلبو.....نیشخند

ولی بعد از اینهمه خستگی که از کلاس برگشتم.اومدم توی

وبلاگم واقعا ترکوندین مرررررررسسسسسسیییییییی از همتونبغل دوستون دارمقلب

اصن همه ی خستگیم در رفت نظرای شما رو که دیدم ماچ

بازم نظر بذارید دیگه  ناراحت