ما دو تا فنج داریم یکیشون نر و یکیشون ماده هستن....که الان 

 

 4تا تخم گذاشتن الااااااهی انقدر کوچولوه....قلب

ولی بار اول یدونه تخم گذاشتن بعدش خودشون انقدر بهش

نوک زدن تا شیکست تازه اونی که شیکسته بود رو تخم مرغشو

میخوردن...گریهتعجب

الان که دوباره تخم گذاشتن خواهرم گفتش اونو خوردن که

مقوی بشه بعد دوباره....خنده

منم بهش میگم مقوی نه قوی بشهقهقهه

انقدر خواهرم از این جور غلطا تو حرف زدنش داره ه ه ه انقدر

دیروز سر این کلمه خندیدیمممممممممممممممممممنیشخند

صبر کن نظر یادت رفت