با 2 تا خبر خییلییی خوب اومدممممممممخوشمزه

1 اینترنت الان که وصله نمیدونم دوباره قطع بشه یا وصل بمونه

خلاصه خییییلیییییییی خوشحالمهورا

2 امروز صبح ساعت 9 رسیدم به سالن حجاب یه برنامه در مورد

مریخ نورد کنجکاوی بود

که با موفقیت فرود اومد هوراااااااا یه خبر عالییییییی بود به نظر

من هورااااااااااا چشمک

امروز خییییلیییییی خلاصه نوشتم اخه باید برم کار دارم نظرم یادت نرهقلب