واااااااااااااااااای اصن یادم رفته بوووووووووووووودناراحت

امشب اوج بارش شهابی برساووشیههههههههههههقلب

ااااخ

سریع باید برم پشت بوووووووووومممممممممممم

من رفتم فعلا بااااااااااااااایبای بای

نظر