دیروز برای شام مهمون داشتیم.

مهمونمون یه بچه ی کوچولو داشتن.حدود 3،4 سالشه.

هیچی این بچشون سر شام پاشده میگه میخواد بیاد پیش من

بشینه.خلاصه بلخره جا به جا شدیم جا وا شد اومد پیش من نشست.گریه

حالا من سالاد ور میدارم میگه منم سالاد میخوام.یه بشقاب

جلوش بود که براش سالاد ریخته بودن .1 ساعت براش توضیح 

دادم تو خودت سالاد داری باید تموم بشه بعد دوباره بریزی ....یول

اومدم اب بریزم میگه منم اب میخوام هیچی واسش ابم ریختم بهش دادماوه

حالا اومدم واسه سالاد سس بریزم میگه منم سس

میخوام.دیگه حوصله ی سروکله زدن باهاشو نداشتمکلافه یه ذره سس براش ریختمنیشخند

اگه شما هم از این بچه ها تو فامیلتون دارین نظر یادتون نرههههههه نیشخند