وای اگه این مطلبو بنویسم دیگه واقعا دیوونگیمو باور میکنید.نیشخند

یدونه اب پاش دستم گرفته بودم روی سوزنیش تنظیم کردم یه

دفعه بی هوا پاشیدم به خواهرم.شیطان

اونم خییلییی از این کار بدش میاد.

سرم داد زد منم دوباره بهش پاشیدمــــــــــ.چند بار.قهقهه

اخرش هـــــــــی میرفت از مخزن یخچال اب پر میکرد میریخت رو من...ابرو

بعدش من رفتم توی دستشویی...در رو بستم.نیشخند

احساس کردم پشت دره گفتم من که میدونم پشت در وایستادی

منتظری درو باز کنم اب بریزی روم.هیچ صدایی نشنیدم..ابرو

فهمیدم همینجوریه که فکرشو کرده بودم!!!!

اومدم سریع تا در رو باز کردم اب بپاشم بهش که اون زود تر

سورپرایزم کــــــــــــــرد!!!قهقهه

ولی کلا خیییلییی باحال بود

شما هم از این کارا میکنین؟؟؟؟سوال

نظر یادتون نره دوستام!!!