مخزن اب یخچال

امروز بعد از ناهار داشتم مخزن اب یخچالمونو پر میکردم(انقدر از

این کار بدم میــــــــــاد ولی مجبور بودم اخه مامانم روزس)خنثیسبزابرو

همینجوری که داشتم اب میریختم توش هی دیدم چرا پر

نمیشه؟؟؟!!!!!!ابرومتفکرتعجبسوال

هی اب ریختم،اب ریختم،پر نمیشد؟؟؟!!!!!!تعجب

بعدش که در یخچالو بستم دیدم بابام داره از اون ور هی اب

میخوره........خندهنیشخندقهقهه

سرکار مونده بـــــــــــــــودمممممممممممنیشخند

نظر.یادت.نرهقلب 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
morcas

بابات چطوری اون همه آب رو خورده[سوال][متفکر]

پرنیا

[خنده][خنده][خنده][خنده] هه! حواست کجا بود خب! [خنده][خنده][خنده][خنده]

nimalover

سلام داستان هایی که می نویسی واقعی اند یا توسط ذهن انتزاعی خودت مینیویسی؟