ازار و اذیت

یکی از راه های ازار و اذیت مردم اینه که دوش اب رو روی اب

سرد و دوش بالا تنظیم کنی که نفر بعدی که میره حموم یخ کنه.شیطاننیشخند

رفته بودم حموم دوش اب دقیقا همینجوری بودزبان

حالا من نمیدونم نفر قبلی تنظیم کرده بوده یا حواسش نبودهمتفکرابرو

اگه حواسمو جمع نمیکردم یـــــــــــــــــــــــــخ کرده بـــــــــــــــــــــــــودمـــــــــــــنیشخند

خوب شد حواسمو جمع کردم

نظر یادت نره 

/ 6 نظر / 8 بازدید
پرنیا

[من نبودم][من نبودم][من نبودم]

پارمیدا

همیشه حواسمو جمع می کنم که این اتفاق نیوفته اخه یه بار حسابی یخ کردم[وحشتناک][خنده]

پرنیا

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپ کن دیگه... من منتظرم... [منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر][منتظر]

فريدون آريايي

ميدوني آزار بد چيه؟اينه كه وقتي دستتو از تو دماغت در مياري وميبري زير صندلي محل كارت ....دستت با مخلفات ديروز بر خورد كنه.....[نیشخند]