اردو ی رصدی

از طرف کلاس نجوم گفتن که میخوان بچه ها رو ببرن یه اردوی

رصدی...خوشمزه

منم که خیییییییییییلییییییییییییی دوست داشتم برم دنبال یه

فرصت خیییلیییی خوب بودم که به بابام بگم و اونم قبول کنه..منتظر

خلاصه روز اولش دیدم نه انگار امروز نمیشه...گذشت و گذشت

تا دیروز بهش گفتم....بابامم اصلا نه گفت برو نه گفت نرو.سوالسوال

امروز باید زنگ میزدیم خبر میدادیم که میریم یا نه...نیشخند

دیشب که اومد خونه به بابام گفتم باید فردا خبر بدم

بهشون....برم؟؟؟ابرو

بعد گفتش:خودت میخوای بری؟؟؟متفکر

منم که خیییییییلیییییی دوست داشتم برم گفتم اره خودم

خیلییییییی دوست دارم.قلب

بعدش با کمال نا باوری و تعجب گفتش خوب برو....هورا

منم داشتم از خوشحالی بال در میووردممممممممممممدلقک

بعدش رضایتنامه هم اوردم امضا کردددددددددددددددددددعینک

هوراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقلب

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابغل

خیییییییییلیییییییییی خوشحالممممممممم

نظر.یادت.نره 

/ 5 نظر / 6 بازدید
Reza

خوش بگذره از کمکتم واقعا ممنون خیلی خوب بودن

سارا

میری اردو اپ نمی کنی[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][عصبانی][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

سارا

[تعجب]چی یک روز و نصفی [ناراحت]میدونی چه قدر زیاده واسه ما [گریه][گریه]

javid

آخيييييييييييييييي اجي كوچولو مواظب خودت باشي هاااا [ماچ][خجالت]

پرنیا

منم میبری؟[خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه][خوشمزه]