من لباس مشکی دوست ندارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ســـــلااااااامم بچه هااقلب

 چطوریدددد

دیروز مامانم و مادربزرگم میخواستن برن ختم انعام

خواهرم کلاس داشت خالم هم مهمونی بود من بیچاره هم هیچ جایی نبود

که بمونم بردنم خنثی

مامانم میگفت تنها بمونی خونه دوست پسرتو میاری ما نیستیمخنده

حالا باید لباس مشکی میپوشیدم منم که کلا رنگوورنگم مشکی هیچی ندارم

اخرش یه سارافون سبز یشمی پررنگ پوشیدم خیلی کوتاه و تنگ بود با شلوار 6 جیب ابرو

خودمو تو اینه میدیدم یاد ارمین 2afm میوفتادمقهقهه

شلوارشم رنگش روشن بود 

کلا بازم اومدم یه خورده تیره باشه بازم رنگوورنگ شدنگران

مجبور شدم مقنعه ی مشکی خواهرم و سرم کنم کیف مدرسمم چون مشکی

بود انداختم یه ذره جو بدهنیشخند

اصن یه وضی بود دیگه

چه بده لباس مشکی نداشته باشم

محرم هم داره شروع میشهدل شکسته

من چیکار کنمــ اخرش فکر کنم مجبور شم چادر سرم کنم تو محرمناراحتگریه

/ 7 نظر / 16 بازدید
Milad

تسلیت میگم [چشمک][گل]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه][قهقهه] ارمین 2afm [خنده][قهقهه][قهقهه]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه][قهقهه]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![خنده][قهقهه][قهقهه]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه][قهقهه]?????????????????[خنده][قهقهه][قهقهه]

ساغر

چادر که خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟[خنده]

ساغر

راستی محرموتسلیت میگم[ناراحت]