تبلیغ.!!!

خب حالا نوبت اینه که در مورد چیزایی که درست کردن بحرفم:خوشمزه

با گیره ، کار جالبی دارنلبخند

روی دسته های گیره نوشته you have a message

وقتی گیره رو باز میکنی توش نوشته قلبI LOVE YOU

یدونه قلب هم کنارش دارهچشمک

خییلییی خوشگله..قلب

یه ادمای خنگی هم دارن که پشتشون کوله پشتیه توی کوله یدونه کاغذ هست

که میشه روش هر چیزی که دوست داریم بنویسیم و هدیه 

بدیمممممممممممممچشمک

بعد دیگه کللی چیزای خوشگل دیگهخوشمزه

اگه خواستید بخرید میتونید بیاید پارک قیطریه تهران ..پنجشنبه ها و جمعه هااااا

امیدوارم ببینمتوننننننننننچشمکمژهماچ

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
سارا

اااااااااا چرا واسه ی این نظر نذاشتم[متفکر]