فاطمــــه!!!

من فامیلیم یه جوریه که بچه ها اینجوریا هم صدام میکنن:

کوکی،کوکو،فاطی،چرت!!!،فاطمه،نیشخند

ناراحت نمیشم هر چی صدام بزنن معلما هم همشون فامیلی

میگن

امروز معلم زبانمون یهو گفت فاطمه!تعجبسوال

انقدر تعجب کردم

اولش متوجه نشدم با من داره صحبت میکنه! نیشخند

/ 2 نظر / 13 بازدید
یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[نیشخند]

amir raza

dost ghadime