چیکار کنم؟.!.

بچه ها یه مشکلی پیش اومده شما فکر میکنید چیکار کنم؟نگران

گوشیه من صفحش خاموش نمیشه  چیکار کنم؟سوال

فکر کنم دیوونگیم روی اونم اثر گذاشته بیچاره..!نیشخند

خاموش روشنشم کردم ولی تاریک نمیشه  متفکر

/ 4 نظر / 10 بازدید
علی دیونه

باتریش خراب شده یا یه باتری جدید بخر دستم درد نکنه[تماس]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

برو تنظیمات صفحه شو چک کن [ابرو]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

مال من همینطور شده بود دیدم تنظیماتش عوض شده خودم درستش کردم [مغرور]

mote

[متفکر]یکی دو جلسه بیا پیشم کلاس تقویتی راستی کدوم مدرسه میری