اعتماد به.......!!

کللی با اعتماد به نفس تمام که حتما من برنده

میشم شروع کردم با پدربزرگم بازی پاسورعینکزباناز خود راضی

باختمنیشخند

اصن یه وضـــــــــــــی(به قول بهترین دوستم!)قهقهه

هیچی دیگه از بقیه ی بازیا منو محرومم کردن نیشخند 

/ 4 نظر / 35 بازدید
Saba

خخخخخ[قهقهه]اون اعتماد به نفس نبوده اعتماد به سقف بوده[قهقهه]

سارا

خخخخخخخخخخخخخخخ منو دختر خالمو دوستش و خواهر دوستش هم توسیزده بدر نشستیم پاسور بازی کردیم معلومه که من باختم البته سوم شدم آخر نشدم خواهر دوست دختر خالم اول شد[زبان]

ساغرمحسن

بابا بزرگو عشق است.... خیلی باحاله پس!!!