یه لحظه گوشی...!!!

دوستم زنگ زده خونمون

همین که گوشی رو برداشتمبه من زنگ بزن

گفت الو سلام یه لحظه گوشی!!!سوال

/ 7 نظر / 10 بازدید
یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

یه بار من آیفونو برداشتم گفتم الو![نیشخند]

نمیگویم

سلام

سامان

بچه داداشم 6 سالشه خورده بود زمین گفتم بیا بوسش كنم خوب شه برگشته میگه : نمیخوام تو زندگی زخم هایى هست كه فقط یه نفر خاص باید بوس كنه تا خوب شه!!! اینا بچه نیستن که افعین !! والا بغرعان.........!!

Saba

[قهقهه]