سرکارم!!!

ســـلـاامبغل

یعنی من واقعا سرکارم

دیروز نیم ساعت تموم نشستم تاریخ خوندم به سختیاوه

امتحان نگرفتدل شکسته

/ 7 نظر / 12 بازدید
یه دیوونه خونه ایه قدیمی

Come va[خداحافظ] ینی چی من 2 ساعت ادبیات خوندم امتحان نگرفت [عصبانی] به خدا راس میگم[خنثی]

morcas

چطوری خیلی وقت نیومدم بهت سر بزنم [نیشخند][بغل]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

ینی حالت چطوره[نیشخند]

الهه

چقد زیاد خسته نشی[دست]

shahin sorkh

آی زور داره اینجور وقتا آی زور داره[عصبانی]

ساغر

من که 6ساعت زیست خوندم وامتحان نگرفت پس چی بگم؟[افسوس]

Milad

خب اشکالی نداره برای دفعه ی بعدی آماده ای[گل]