من و اشپزخونه!!!

ســـــــــــــــلااااااامـــــــــــبای بای

hElLoOoOoOoOoOoOقلب

چطوریدددددددددددددددددددددددسوال

دیروز از مدرسه اومدم خونه مامانم و بابام رفته بودن بهشت

زهرا همسایمون فوت کرده...

خواهرم هم کلاس بود

من تنها بودم ناهارم نداشتیمتعجبخنثی

یعنی من باید برای خودم ناهار درست میکردمسبز

دیشبش مامانم گفته بود باید چیکار کنمافسوس

از توی فریزر سیب زمینی سرخ شده  دراوردم گذاشتم

گر م بشهخمیازه

نزدیک بود بسوزهنیشخند

بعدش غذا گرم کردم برای اولین بارمژه

خوبه خودم درست نکرده بودم وگرنه اصن یه وضی...!!!خوشمزه

/ 5 نظر / 9 بازدید
سارا

سسسسسسسسسسسلـــــــــــــــــــــــام[خداحافظ]

سارا

من که می خواستم برای اولین بار غذا دُرس کنم وسایل کوکوی سیب زمنی رو ورداشتم درست کردم نتیجه محشر بود سیب زمینی های نپخته و تخم مرغ های سوخته[سبز][خوشمزه][قهقهه][ابله][شوخی]

سارا

ااوهوم! من خودم غذا درس میکنم[عینک][عینک]

سارا

[خنثی]

Saba

من فقط بلدم تخم مرغ با املت درست کنم...تازه اونم میسوزه[خنده]