بابای باحالیه من دارم...!!!!

داشتم ناهار میخوردم یهو یه تیکه استخون رفت زیر دندونمسبز

خیییلیییی حالم بد شدخنثی

مامانم گفت برو بشور..!نگران

بابامم گفت:اوخ اوخ اوخ چی شد؟؟!!!! میخوای برو

حموم نیشخند

/ 3 نظر / 9 بازدید
یه دیوونه خونه ایه قدیمی

چه بـــــــابــــــای شوخی[قهقهه][قهقهه]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه][قهقهه]حالا خوبی چیزیت نشد که؟[خنثی]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

ooooo