عقب افتاده شدی رفتتتتتتتتتتت

فکر کنم تکراریه ولی مینویسم شایدم تکراری نبود براتون:

اینو بخون:ژژژژژژژژژژ

حالا زبونتو دربیار و اینو بخون:ژژژژژژژژژژژژ

سخته نه؟؟؟؟نیشخند

الان که داری تمرین میکنی عیییییییییین این عقب افتاده ها

شدی که دارن سعی میکنن حرف بزننقهقههقهقهه

حالا که عقب افتاده شدی نظر نمیذاری؟؟گریهگریه


/ 6 نظر / 7 بازدید
پرنیا

[عصبانی][عصبانی][عصبانی] مخسره! [نیشخند][نیشخند][نیشخند]

دومینو

هاهاها!میدونستم سرکاریه به حرفت گوش نکردم!ضایع شدی؟ میدونی رفیق!اکهئحماقت وجودنداشت دانایی هم معنی نداشت.اکه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود.می بینی؟دنیابه توهم نیازداره!!!

morcas

من اینکارو کردم تازه شبیه یه آدم نرمال شدم چون .............مگه انجا دیوونه خونه نیس[نیشخند][زبان]