بستنی و بارون و سرما بـــــــوووو ;)

ســـــــــــلااااااااامـــــــــــقلب

چطوریــــــــــــد ؟؟!!!!بای بای

امـــروز تو مدرســـــــــــــه

من و دوستم سوییشرت که نپوشیدیم همینطوری رفتیم تو حیاط بستنی

خریدیم داشتیم میمــــــــــــــــردیم از ســــــــــرمانیشخند

خییییییییییلییی بد بود من از سرما ناخونام کبود شده بوداسترس

وااای یادش که میوفتم دوباره یخ میکنمـــــاسترس

ولی بستنیه چه چسبیداااخوشمزه

تو حیاط فقط ما داشتیم بستنی میخوردیم همه داشتن عدسی و از این چیزای

داغ میخوردن هر میدید انگار داره 3 نفرو نگاه میکنه که از تیمارستان فرار کرده باشنخندهقهقهه

/ 2 نظر / 11 بازدید
Milad

سلام [نیشخند] بستنـــــــــــــــــی تو سرما خیلی می چسبه [لبخند]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

عاشق بستنی تو هوای سردم آی حال میده[زبان]