اگه زبان 20 نشم دیگه خیلی بده!

امتحان امروزمو عالییییییی دادمچشمک

زبان بودیول

خیییییییییییییییییلییییییییییییی اسون بود هووورااااهورا

حتمااا 20 میشـــــــمخوشمزه

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
یه دیوونه خونه ایه قدیمی

آفففففففففففففففففففففففریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن[دست]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

امتحان امروز من تاریخ بود منم فک کنم 20 بشم[مغرور]