علوم

راستـــــــی امروز علوم از من پرسید از 2 نمره 2 شدمهورا

نمیدونم زیاد درس نمیخونم چیجوری جدیدا نمره هام خیلی باحال شدنمتفکر

بلی بخت با من یار استقهقهه

/ 2 نظر / 6 بازدید
Milad

خوش به حالت پـــــــــــــــــــــس [نیشخند] البته برای منم اتفاق قبلنا داده [لبخند] اما نه پشت سر هم [گل]

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

ای بخشکی شانس[خنثی]