ورزش

این وسایل ورزشیا هستن تو پارکا.....خنثی

من هر وقت میرم ازشون استفاده میکنم....به فکر اینم که یه

جوری هیجانشو بیشتر کنم مثلا اونایی که مثل تابه رو دستمو

نمیگیرمو خلاصه یه راهی برای ایجاد هیجان بیشتر پیدا

میکنمنیشخند...........دیروز رفته بودیم توی یه پارک منم رفتم روی

همینایی که مثل تابه و دستمو گرفته بودماااا ولی همه ی

حواسم به این بود که صورت فلکی دب اکبر رو پیدا

کنم.........ولی اخرشم پیدا نکردم اخه اسمون یه ذره ابری بود.ناراحتگریه

حالا من هی دارم بهش هیجان اضافه میکنمزبانعینکنیشخندچشمک...هی مامانم میگه

می افتییییی مواظب باش سرت میشکنه...می افتی میمیری.

ن.ظ.ر      ی.ا.د.ت        ن.ر.ه

/ 1 نظر / 4 بازدید
پرنیا

[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]بابا منجم