شوکولات با نون

همین چند مین پیش رفتم به مامانم میگم گرسنمهخوشمزه

یه خورده گذشت هیچی نگفت

دید دارم برمیگردم نت

گفت اخرش چی خوردی؟سوال

_ شوکولاتنیشخند

_با نون میخوردی سیر شیخنثیخنده

منم ترکیدم از خنده اونم کجا؟؟؟لبه ی پله جای نرده هاشنگران

داشتم مثل میمونا از پله بالا میرفتم نزدیک بود بیوفتم اوه

/ 4 نظر / 11 بازدید
علیرظ

ممنونم دوست خوبم که برای وبلاک من نظر گزاشتی وب خیلی خوبی هم داری

یه دیوونه خونه ایه قدیمی

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

Saba

[خنده]

sara

salam merc oomadi bazam behem sar bezan ![قلب]